[FRIDAY] FRIDAY フライデー 2022年10月14 Nana Tomita, Yuka Suzuki, Seina, Yume Shinjo, Haruna Yoshizawa 冨田菜々風, 鈴木優香, 聖菜, 新條由芽, 吉澤遥奈


[FRIDAY] FRIDAY フライデー 2022年10月14 Nana Tomita, Yuka Suzuki, Seina, Yume Shinjo, Haruna Yoshizawa 冨田菜々風, 鈴木優香, 聖菜, 新條由芽, 吉澤遥奈