[Young Champion Extra] 2016 No.03 Nanoka, Hitoshi Yasuda, Miyuki Watanabe, Aya Hazuki, Rie Kaneko, Miko Terada, Natsumi Hirashima, Suzume Tono


[Young Champion Extra] 2016 No.03 Nanoka, Hitoshi Yasuda, Miyuki Watanabe, Aya Hazuki, Rie Kaneko, Miko Terada, Natsumi Hirashima, Suzume Tono